Ringenäs får en ny bansträckning

Jag fegade ur i dagens TT-golf på grund av ett lätt men tätt regn. Så jag körde hem igen efter att ha lämnat av frun. Efter lite arbete vid datorn körde jag ut till golfbanan igen.

Inläggets rubrik är kanske inte är helt sanningsenligt, men Ringenäs golf AB har anlitat Magnus Sunesson som har ritat om bansträckningen en hel del. Så jag gick en runda för att bekanta mig med några av de ”nya hålen”.

Några hål kommer att bli något smalare på sina ställen, men framförallt så kommer bollarna för ”medelhandikapparen” hindras från att hamna i svåra lägen. Man släpper upp gräset på några ställen där banan lutar. Bollarna stannar alltså innan de försvinner. Det blir därför en ny spännande bana till våren, när gräset har vuxit upp.

Förutom den nya sträckningen enligt de på banan streckade linjerna, lägger man igen några bunkrar som kan vara tidskrävande hinder. Någon bunker kan även vara en säkerhetsrisk. I synnerhet bunkern framför 7:ans green. Många fastnar i den bunkern och är då utsatta för bakifrån kommande långtslående spelare.

Jag passade på att ta några bilder som visar de hittills igenlagda bunkrarna på gul 5, röd 7 och blå 1. Kanske att någon mer bunker läggs igen, men man kanske även gräver någon ny bunker på något strategiskt ställe.

Här visas gul 5
gul-5
Här visas röd 7
Röd 7.jpg
Här visas blå 1
Blå 12.jpg